සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-11
මෙතරම් පිරිත් ඇසෙන රටේ තුන් බිය දුරු නොවන්නේ මන්ද?
බුදුපියානන් වහන්සෛ් රතන සූත්‍රය දේසනා කිරීමෙන් තුන්බිය නැතිවිය. මෙතරම් පිරිත් ඇසෙන රටේ තුන් බිය දුරු නොවන්නේ මන්ද?
06:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (4 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව