සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-07
භාවනාවේදි කර්මස්ථානයෙන් අවධානය ගිලිහෙන්නේ මන්ද?
භාවනා කර්මස්ථාන වැඩීමේදී කර්මස්ථානයෙන් සිත බැහැර යයි. කර්මස්ථානයම සිතෙන් කියවේ.නුමුත් සිත වෙන අරමුනක ඇති බව පෙනේ.මේ අවස්ථාවේදී කුමක් කල යුතුද?
48:04
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (33 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව