සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-06
අප්‍රමාදිව ආර්ය මාර්ගය වඩා ගැනීමේ වැදගත් බව.
හිස ගිනිගත් අයකු හිසේ ගින්න නිවා ගැනීමට පෙර හෝ වහ වහා චතුරාර්ය සතය අවබෝධ කරගන්නා ලෙස දේශනා කර ඇත. මෙවැන්නක් දේශනා කිරිමට හේතුව පහදා දෙන්න.
15:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව