සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-04
අග්ගික්කන්දෝපම සූත්‍රය ගැන විග්‍රහයක්.
අග්ගික්කන්දෝපම සූත්‍රය අවසානයේදී පැවිදි වී සිටි ස්වාමීන් වහන්සේලා කිප නමක් අරිහත් ඵලය පූර්න කල අතර සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා අපවත් වී ඇත. එකම දේශනයක් අවසානයේ යහපතක් මෙන්ම ජීවිතහානි සිදුවිමට හේතුව කුමක්ද?
10:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව