සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD067-03
ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි, වර්ණ, ගන්ධ, රස, ඕජා පිළිබඳ ගැඹුරු විග්‍රහයක්.
ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි යනුවෙන් පැහැදිලි කර, ඒ අනුව පංචේන්ද්‍රිය ආස්වාස ප්‍රස්වාස භාවනාව කරන ආකාරය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරදෙන්න.
1:46:53
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (73 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව