සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-58
ධ්‍යාන සම්මා දිට්ඨිය.
ධ්‍යාන සම්මා දිට්ඨිය කුමක්ද?
05:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව