සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-57
කාම, භව, විභව තන්හා පිලිබදව.
සසර ගමනට හේතුපාදක වන තන්හාව කාම භව විභව පිලිබදව පැහැදිලි කිරීමකින් අනතුරුව එයින් මිදීය හැකි අයුරු විස්තර කර දෙන්න.
20:28
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව