සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-56
කැනිමඩල යනු කුමක්ද?
කැනිමඩල විනාස කලා යනු කුමක්ද?
12:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව