සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-55
මිනිසුන් අමාරුවේ දමන්නෝ.
සමහර දේශකයන් වහන්සේලා පවා දිව්‍ය, අපාය පිහිටා ඇත්තේ මනුක්ෂ ලෝකයේම බවත්...
08:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව