සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-52
වඩබා ගින්න.
වරක බුදුහිමියන් තපෝනදිය තුලින් මතු වුන උනු දිය බුබුලු පෙන්වමින් ආනන්ද මේ දිය බුබුලු අවීචියෙන් නැගෙන්නාවු උෂ්නයෙන් හට ගත් බව පෙන්වා ඇත.
04:52
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව