සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-50
.උදයංගම අත්තංගම ....නිස්සරන විග්‍රහය
උදයංගම අත්තංගම ආස්වාද ආදිනව නිස්සරන විග්‍රහය.
17:00
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව