සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-46
රූප සහ අරූප ලෝක වල ස්වාභාවය.
රූප සහ අරූප ලෝක වලට හේතුවන සංඛාර හා ඒ ඒ ලෝක වල ස්වාභාවය පිලිබදව විස්තරයක් කර දෙන්න. කාම ලෝක අනාතයි කර්මස්ථානය සත්වයා ......එහි ඉපදීමට හේතුවන කාරනා.
26:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව