සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-45
නීවරන තුලින් ඇතිවන සැකය.
නිවන් මග අහුරාලන පංච නීවරන තුලින් බුද්ධාදී අටතැනෙහි ඇතිවන සැකය කුමක්දැයි පහදා දෙන්න.
17:06
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව