සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-42
මගඵල ලැබිමට කර්ම වේග බාදා ඇති කරයිද?
මගඵල ලැබිමට හේතු සහිත පුද්ගලයකුට වුවද ධර්මාව බෝදය ලබා ගැනිමට ඔහුට බලපාන අපල ආදී කර්ම වේග බලපායිද?
04:37
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (3 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව