සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-33
ඥාති ප්‍රේතයන් පිං අනුමොදන් වන ආකාරය.
අට පිරිකර පූජා කර මෙහිදී සිදු කරනු ලබන බුද්ධ පූජාව කිරි පැනි දානය පැන් වඩා දෙන දානය තුලින්ද ඥාති ප්‍රේතාදී අමනුෂ්‍යයන් පිං අනුමෝදන් වන ආකාරය පහදා දෙන්න.
17:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව