සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-32
හතර කේන්ද්‍රය පාලුවීම ගැන.
ජෝතිෂය වේදියකු යමෙක්ගේ හදහන පරීක්ෂා කර බලා ජීවිතය පුරාවට දුක් පීඩා උරුමයිද එය කර්ම දෝෂයක්යයිද පැවසුව හොත් එම පුද්ගලයා ඉතා යහපත්ව ධාර්මිකව ප්‍රතිපත්ති ඇතිව ජීවත් වෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට එම කර්ම දෝෂය යටපත්කර අභිවෘර්දිය ලගා කර ගත හැකිද?.
14:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව