සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-30
සංඝ භේදය යනු කුමක්ද?
1.සංඝ භේදය යනු කුමක්ද?.
2.ආර්ය පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බිදවීම සංඝ භේදයට අයත්ද?
14:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව