සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-26
වැදගත් කරුනු කීපයක්.
භාවනා කිරිමේදී දෑස් අඩවන් කිරීම දෑස් පියා ගැනීමත් නිසා ඇතිවන තත්වන්වල වෙනසක් තිබේද?
08:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව