සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-23
කාම රාගයෝ පාලනය කර ගන්නා ආකාරය.
කාම රාගයෝ පාලනය කල විට ඉංද්‍රියන් යම් කාලයක ප්‍රබලව නැගි එන්නේ මේ කයේ තියෙනාවු විපාක විදීමටද?
14:13
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව