සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-22
කාමයාගේ අසාරත්වය එයින් මිදීමේ ආනිසංස.
කාමයාගේ අසාරත්වයත් එහි ආදීනවයත් එයින් මිදීමේ ආනිසංසත් විග්‍රහ කර දෙන්න.
25:51
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව