සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-21
ජීවත් වීමට ආදරය අවශයද?
1.ජීවත් වීමට ආදරය අවශයද? එසේනම් ආදරය අර්ථ දක්වන මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
2.සතුට යන්න කුමක්ද?
15:59
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව