සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-13
බුද්ධ පූජාව ගැන.
මම රුකියාන කරන අයෙක්මි.ගෙදර දිනපතා බුද්ද පූජාව තබනුයේ රැකියාවට යන නිසා දවල් දානය තැබීමට නොහැකියි.එම බුද්ධ පූජාව විසිකරනු ලබන්නේ කිසිවෙකුටත් මෙය ආහාර වශයන් ගන්න නොලැබේවා කියලයි.ඒක පවක්ද?
10:54
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව