සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-04
දානය සාංඝික කලයුතු ආකාරය.
1.සමහර පන්සල්වලට අප දානය ගෙන ගිය විට ඒවා සාංඝික කර පූජා කරන්නේ නැත.ඉමං බික්ඛං....අපටම කියා පූජා කරවයි.
2.දානයේ ඉතිරිය අප ආහාරයට ගත්තාට වරදක් නැද්ද?
22:58
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව