සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-03
අබූත චෝදනා වලින් නිදහස් වීමට කල යුතු දෙය.
අබූත චෝදනා වලින් නිදහස් වීමට කල යුතු දෙය.
07:36
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව