සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD066-02
බුද්ධත්වය ලැබීමට මනස සකස් කලයුතු පිලිවෙල.
බුද්ධත්වය ප්‍රාර්ථනා කරන්නෝ මනස කෙසේ සකස් කර ගත යුතුද?
11:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව