සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-39
තමන්ගේ ගතියට අනුව අමනුෂ්‍ය බලපෑම් ඇතිවේද?
පුද්ගලයා තුල පවත්නා ගතියට අනුකූලව ඔහු විවිධාකාර අමනුෂ්‍ය බලපෑම් වලට ලක් වේද? ගතිය වෙනස් කර ගැනීමෙන් එවැනි බලපෑම් වලින් මිදීමේ ක්‍රම වේදයක් පවත්නේද? කර්ම විපාකයක් ලෙස ඇතිවන එවැනි තත්වයක් මෙසේ මග හැරේද?
16:18
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව