සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-32
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට අවශ්‍ය ගුනාංග.
ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට අවශ්‍ය ප්‍රඥාව සමග වැඩිය යුතු අනිකුත් ධර්ම මොනවාද?
10:23
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව