සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-28
කම්පාව, අනුකම්පාව, දයානුකම්පාව යන වචන වල තේරුම්.
කම්පාව, අනුකම්පාව, දයානුකම්පාව වචනවල තේරුම් මොනවාද?
06:06
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව