සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-24
සංකත ධර්ම අනිච්ඡ වශයෙන් දැකිම.
සංඛත ධර්මයන් දැකිය යුත්තේ අනිත්‍ය වශයෙන්ද, අනිච්ඡ වශයෙන්ද?
26:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව