සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-23
සෝවාන් ඵලයට පත්වීමේ අවස්ථා.
සෝවාන් අංග සතර සම්පූර්න විමෙන් සෝවාන් ඵලයට පත්වීමත් සඝගුන වැඩීම තුලින් සෝවාන් බවට පත්වීමත් යන අවස්ථා දෙකේ වෙනස කුමක්ද?
08:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව