සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-22
සාංඝික දානයක් යනු කුමක්ද?
අෂ්ඨ ආර්ය පුද්ගලයන් ආර්යයන් බව ධර්මයේ සදහන් වේ.එම ආර්යයන්ට සාංඝික දාන සුදුසුද? සාංඝික දානයක් යනු කුමක්ද?
11:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව