සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-18
අරූපි ධ්‍යාන එක වරක් පමනක් වඩා ඇත්නම් ඔහුගේ ඊලග උපත කොහේද?
නිරන් තරයෙන් රූප ධ්‍යාන වඩන අයකු ජීවිතයේ එක් වරක් පමනක් අරූප ධ්‍යානයක් දක්වා වඩා ඇත්නම් ඔහුගේ මරනයෙන් පසුව ඔහුගේ උපත කෙසේද?
16:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව