සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-17
චුල්ල සෝතාපන්න අයකු සතර අපායෙන් නිදහස් වන ආකාරය.
චුල්ල සොතා පන්නයකු, සෝතා පන්න මාර්ග අනුගාමිකයකු සෝතා පන්නයකු සතර අපායෙන් නිදහස් වන්නේ කෙසෙද?
06:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (6 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව