සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-15
මෙත්තා කරුනා මුදිතා උපේක්ෂා වඩන ආකාරය සහ එහි තේරුම්.
ආර්ය ස්‍රාවකයකු මෙත්තා, කරුනා, මුදිතා, උපේක්ෂා වඩන ආකාරය සහ ඒවායේ ආර්ය තේරුම් මොනවාද?
22:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව