සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-14
නාම මාත්‍රික බෞද්ධයකු සැබෑ බොද්ධයකු වන ආකාරය.
උපතින් නාමමාත්ත්‍රික බෙෘධයකු සැබෑ බෙෘධයකු වන ආකාරය සහ සබෑ ශ්‍රාවකත්වය ලබාගැණීම සහ බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන පිහිට කරගන්නේ කෙසේද?
05:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව