සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-08
වර්ථමානයේදී මාර් ඵල ලබා ගැනිමට අතීතයෙදී විවරන ලබාගෙන සිටිය යුතුද?
බුදු පියානන් වසන්සේ කෙනෙකු නොමැති වර්තමානයේ මාර්ග ඵලයක් ලබාගැනීමට අතීතයේදී විවරන ලබාගෙන සිටිය යුතුද?
12:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව