සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-05
නිවැරදිව කර්මාන්ත කර ගන්නා ආකාරය.
නිවැරදිව කර්මාන්ත කරගන්නේ කෙසේද?
10:51
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව