සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-04
ගිනි එකොලහකින් ඇවිලෙන ආකාරය.
ජාති ජරා මරණ ආදී ගිනි එකොලහකින් ඇවිලෙන ආකාරය පහදා දෙන්න. එක් අවස්ථාවක මෙම ගිනි එකොල‍හෙන්ම වේද? නැතහොත් කීපයකින් හටගන්නවාද?
18:40
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව