සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD065-02
ආනාපාන සතිය වැඩීම සදහා බොජ්ජංග ධර්ම වඩන ආකාරය.
ආනා පාන සතිය වැඩීම සදහා බොජ්ජංග ධර්ම කෙසේ ඇසුරුකල යුතුද?
28:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව