සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-34
ඉංද්‍රිය බද්ධය අනින්ද්‍රිය බද්ධය විග්‍රහය.
ඉන්ද්‍රිය බද්ධය දුකට හේතු බැවින් දුක්ඛය යන්නත්, අනින්ද්‍රිය බද්ධය උදයව්ව ප්‍රීති පීඩන අර්ථයෙන් යමක් අනිත්‍ය නම් දුකයි යන මේ දෙක වෙන් වෙන්ව පහදා දෙන්න?
1:04:31
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව