සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-32
විද්යුත් මාධ්‍යයයෙන් පිරිත් ඇසීමේ ආනිසංස මොනවාද?
විද්යුත් මාධ්‍යයෙන් පිරිත් දේශනා ඇසී‍මේ ආනිසංස මොනවාද?
45:29
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව