සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-30
"සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛාතී" ගාථාවේ තේරුම.
"සබ්බේ සංඛාර දුක්ඛාතී, යදා පඤ්ඤාය පස්සති, අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ, ඒස මග්ගෝ විශුද්ධියා" ගාථාවේ අර්ථය කුමක්ද?
15:35
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
සබ්බේ සංඛාර දුක්ඛාතී
යදා පඤ්ඤාය පස්සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්ඛේ
ඒස මග්ගෝ විශුද්ධියා
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව