සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-27
මනස, සිත, චිත්තක්ෂනය, විඤ්ඤාණය විග්‍රහය.
මනස, සිත, චිත්තක්ෂනය, විඤඤාණය, ප්‍රඥාව, සංකල්ප පහදා‍ ‍දෙන්න?
32:22
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (30 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව