සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-26
සැකය දුරු කල හැක්කේ කසේද?
සැකය දුරුකල හැක්කේ අවබොධය තුලින්ද, නැත‍හොත් සැකය දුරු කිරීමෙන්ද?
15:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව