සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-21
අපාය යනු කුමක්ද?
අපාය යනු කුමක්ද?
එහිදී සිදු වන්නේ කුමක්ද?
40:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව