සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-19
ගන්ධබ්බයන් සාත්තර කරුට ආරූඩ වන්නේ කෙසේද?
මිනිස් ලොවින් චුතවී පටි සංධියක් ලැබු ගන්ධබ්බයන් සාත්තර කියන ස්ථාන වල මිනිසුන්ට ආරූඩ වී සාත්තර කියන්නේ කෙසේද?
37:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (26 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව