සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-15
පානාතිපාතා - පාන අතිපාතා විග්‍රහය.
පානාතිපාතා හා පාන අතිපාත විස්තර කර දෙන්න.
05:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව