සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-10
යක්ස ආත්මයට පත්වි ඇති ඥාතීන්ට පිහිට වන්නේ කෙසේද?
මනුක්ෂයකු මරනයට පත්වු පසු ඔහුගේ ක්‍රියා කලාපය අනුව යක්ෂ ආත්මයක් ලැබුවිට, එම ආත්මයෙන් ජීවත්ව සිටින අයට කරදර කරන විට, නිවෙස් වල නිකර කරදර ඇතිවේ. එම යක්ෂ ආත්ම වලට යහපත් ආත්මයක් ලැබීමට ජීවත්ව සිටින අයට පිං දහම් කර එම ආත්මයෙන් සුගති ආත්මයක් කරා යෑමට ධර්මයට අනු කූලව කලයුතු පුන්‍ය කර්ම මොනවාද?
22:03
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව