සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-07
කරදර බලාපොරොත්තු ගොඩ ගසා ගැනීම.
කරදර බලාපොරොත්තු ගොඩ ගසා ගැණිම සිදුවන්නේ මන්ද?
32:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව