සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-06
බුදුන් වහන්සේට පූජා කල කැවුම් නැවත ඉල්ලා ගැනිම පාපයක්ද?
මහා කාස්සප රහතන් වහන්සේට යයි සිතා බුදු රජුන්ට කැවුම් පුජා කර නැවත ආපසු ගැණීම පවක්ද?
10:32
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (10 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව